iMunis eDeska

Křesetice

Úřední deska – Detail

Pokyny pro vlastníky lesů-omezení populace lýkožrouta lesklého

Značka: MKH/011995/2017/01/Z Zveřejněno od: 21.2.2017 10:33:56 Zveřejnit do: 31.7.2017 23:59:59 Typ: Informace z radnice Původce: Obecní úřad Křesetice Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Křesetice

Vyvěšeno od: 21.2.2017
Vyvěšeno do: 31.7.2017

Úřední deska – Křesetice

Vyvěšeno od: 21.2.2017
Má být vyvěšeno do: 31.7.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 21.2.2017 10:33:56
Do: 31.7.2017 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.