iMunis eDeska

Křesetice

Úřední deska – Detail

Dodatek č. 1 veřenoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Obcí Křesetice dne 025.2.2015

Značka: KPP 066647/2016 Zveřejněno od: 10.4.2017 15:24:23 Zveřejnit do: 25.4.2017 23:59:59 Typ: Rozhodnutí Krajského úřadu Původce: Obecní úřad Křesetice Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 93 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Křesetice

Vyvěšeno od: 10.4.2017
Vyvěšeno do: 25.4.2017

Úřední deska – Křesetice

Vyvěšeno od: 10.4.2017
Má být vyvěšeno do: 25.4.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 10.4.2017 15:24:23
Do: 25.4.2017 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.