iMunis eDeska

Křesetice

Úřední deska – Detail

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník

Značka: (nemá) Zveřejněno od: 13.3.2018 13:28:33 Zveřejnit do: 31.12.2018 13:28:33 Typ: Doručení veřejnou vyhláškou Původce: Obecní úřad Křesetice Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Aktualizace k 1.2.2018

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Křesetice

Vyvěšeno od: 13.3.2018
Vyvěšeno do: 31.12.2018

Úřední deska – Křesetice

Vyvěšeno od: 13.3.2018
Má být vyvěšeno do: 31.12.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 13.3.2018 13:28:33
Do: 31.12.2018 13:28:33

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.