iMunis eDeska

Křesetice

Úřední deska – Detail

Veřejná vyhláška - zalesňování do 31.12.2022 - opatření obecné povahy

Značka: 14LH17445/2019-16212 Zveřejněno od: 2.9.2019 16:20:21 Zveřejnit do: 31.12.2022 16:16:34 Typ: Obecně závazné vyhlášky a nařízení Původce: Obecní úřad Křesetice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 139 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Křesetice

Vyvěšeno od: 2.9.2019
Vyvěšeno do: 31.12.2022

Úřední deska – Křesetice

Vyvěšeno od: 2.9.2019
Má být vyvěšeno do: 31.12.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 2.9.2019 16:20:21
Do: 31.12.2022 16:16:34

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.